Τεχνική Υποστήριξη


  • Τεχνική Υποστήριξη
- Εγκαταστάσεις H/Y & Περιφερειακών
- Σύνδεση περιφερειακών συσκευών
- Έλεγχος και επισκευή υπολογιστή
- Αναβάθμιση υλικών

  • Υποστήριξη Λογισμικού
- Εγκατάσταση νέων ενημερωτικών προγραμμάτων οδήγησης συσκευών
- Εγκαταστάσεις λειτουργικού συστήματος & προγραμμάτων
- Έλεγχος και επισκευή υπολογιστή
- Διάγνωση και αντιμετώπιση ιών
- Λήψη αντιγράφων ασφαλείας
- Αναβάθμιση προγραμμάτων

  • Remote Υποστήριξη (over Internet)
  • Τηλεφωνική Τεχνική Υποστήριξη
  • Εγγύηση καλής λειτουργίας
  • Μεταφορά από και προς το χώρο σας